Whats Brewing


wbweb

Fermenter # 1

ingen

Style:   | OG:  | Brewed:   | Bottling:  |

<

 

Fermenter # 2

ingen

Style:  | OG:  | Brewed:  | Bottling:  |

<

Plotter er laget på samme prinsipp (med DS18B20) som vi gjorde for vårt kontrollpanel.

Software finner du her: https://github.com/talltom/PiThermServer


Recently bottled